Dansk Vandsikring

Link til Dansk Vandsikring

Klimaforandringer har øget nedbørsmængden kraftigt gennem de seneste år. Stigende vandstande langs danske kyster og i vandløb resulterer i oversvømmelser. Mange af disse oversvømmelser går ud over private ejendomme, som ligger tæt ved kyster og vandløb. 

DPS2000 mobil bjælkebarriere

<span>%d</span> bloggers like this: