Category Archives: Uncategorized

Siolit A/S, Fuglebakken 43, 5610 Assens, tlf. 2019 2316

cropped-siolit-logo-11.jpg
Siolit A/S

Velkommen til Siolit A/S

Blogsiderne er ved at blive opdateret

Hvem har ansvaret når vejret viser tænder, og hundrede års hændelser sker med ugers mellemrum?

 Er det manglende naturforståelse og viden om simple fysiske love og regler, der har gjort at vi åbenbart ikke tager uvejr som stormflod, orkaner, skybrud og andre ekstremvejrshændelser mere alvorligt, end vi indtil nu har gjort?

Ansvaret for at gøre noget er under alle omstændigheder skubbet ned af i det offentlige system. EU. pålagde ved et højvandsdirektiv i 2007 nr. 2007/60/EF at samtlige lande skulle drage omsorg for, at der blev udarbejdet planer der kunne sikre mod fremtidige oversvømmelser, og i høj grad også forslag til det der kunne og skulle gøres, også at gennemføre disse.

I Danmark blev der pålagt de ansvarlige myndigheder i lov nr.1505 27/12 2009, at sætte emnet på dagsordnen. Se venligst på dette link: http://naturstyrelsen.dk/75737 .

De sidste klimatilpasningsplaner er endnu ikke færdige hos kommunerne, 7 år efter højvandsdirektivet fra EU.

Enkelte kommuner er langt med at føre direktivet ud i livet, det samme gælder få nøgleinstitutioner der har oplevet hvad en oversvømmelse kan medføre.
Klimatilpasning er millioner værd: http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2016/februar/klimatilpasning-er-millioner-vaerd

Det er desværre undtagelser, at der er sikret fortsat drift i livsvigtige samfundsvirksomheder. Alle skulle jo tro, at Rigshospital der var få cm. fra at blive oversvømmet i 2011, ville være langt fremme med en højvandssikring, der kunne sikre netop dette livsvigtige hospital fortsat drift.

Nej, først her 3 år efter er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan det måske kan udføres. Siolit A/S blev opfordret til af en ledende overlæge, at udarbejde et forslag til skybrudssikring. Vort forslag kan ses her: .Det er en totalsikring der effektivt holder vandet udenfor Blegedammen.

Så hvem har ansvaret når vejret viser tænder?

Det har du selv sammen med alle andre, folkevalgte og myndigheder. De sidstnævnte har måske ikke opdaget at de også skal med ind på banen og være aktive. Holger Danske blev deporteret til Vestjylland, så kan man jo roligt sove videre ude øst på, og nøjes med at sende opgaverne videre ud i landet.

Teknologirådet har denne kommentar i deres nyhedsbrev til Folketinget, det er en opsang til det der skal gøres.

Siolit A/S har flere produkter der kan reparere skaden, ikke kun her og nu, men for hele husets levetid.

Siolit´s produkter sikrer af bygningsdelene så de ikke fremover tager skade af indtrængende vand, og hurtigt bliver tør igen når vandet er væk kan forholdsvis let klares.

Siolit A/S har løsninger der konstruktivt og enkelt sikrer bygninger imod skader som følge af indtrængende vand.

Siolit A/S har et samlet koncept hvor du som rekvirent for en samlet overskuelig rapport med redegørelse for de nuværende forhold, en risikovurdering og et eller flere løsningsforslag. På baggrund af denne rapport udarbejder vi et uforbindende tilbud på netop de ydelser du ønsker udført.

Vil du vide mere så kontakt Siolit A/S, Fuglebakken 43, DK – 5610 Assens
Tlf. +45 6471 1115, mobil +45 2019 2316,
E-mail:siolit@siolit.com, http://www.siolit.com, CVR: 19359581

cropped-siolit-logo-11.jpg